Archief 04.01. - 04.01 Berg

Identificatie

Referentie code

BE SAT 04.-04.01.

Titel

04.01 Berg

Datum(s)

  • 1582-1791 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Archief

Omvang en medium

7 nummers

Context

Naam van de archiefvormer

Institutionele geschiedenis

archiefbewaarplaats

Geschiedenis van het archief

De Sint-Martinusparochie van Berg, waarvan het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Tongeren vanaf 1204 het patronaats- of begevingsrecht bezat, m.a.w. de pastoor benoemde, zou reeds ontstaan zijn in de Karolingische tijd. Zij was de moederkerk van ’s-Herenelderen, dat pas in 1261 een afzonderlijke parochie werd. Het was wel de pastoor van Berg die de pastoor van Elderen mocht blijven aanstellen.
De kerk zou gebouwd zijn op een oude cultusplaats, waar volgens sommige historici een Neptunustempel stond. Dit blijkt uit de vondst van een godensteen bij het afbreken van het altaar in 1872 (deze wordt nu bewaard in het Curtius te Luik). Deze vierkante steen is 60 cm hoog en 40 cm breed en heeft aan elke zijde een ondiepe nis met verheven beeldhouwwerk o.a. van Fortuna, Mercurius en nog twee andere godheden. Dit altaar heeft men vermoedelijk reeds in de 11de -12de eeuw, toen de kerk werd gebouwd, gebruikt als basis voor het altaar. Van de oorsponkelijke Romaanse kerk bestaat enkel nog het schip evenals het onderste gedeelte van het transept. De bestaande halfronde absis werd ca. 1400 vervangen door een polygonaal koor, dat in het midden van de 16de eeuw een gotisch ribgewelf kreeg, zoals ook het toen verhoogde transept. De houten zoldering van het schip werd in 1872 volledig vernieuwd. De zuidelijke zijbeuk dateert nog uit de 16de eeuw, terwijl de noordelijke zijbeuk met het ingangsportaal toen ook haast volledig werd herbouwd. Van de toren is vermoedelijk alleen de basis uit de 11de eeuw en het hogere deel uit de 13de, terwijl de bovenste lagen in baksteen bijgemetseld werden in 1792. Het gelijkvloers van de toren geeft rechtstreeks uit op de middenbeuk. Volgens Benoit Geukens zou deze ruimte gebruikt geweest zijn als doopkapel.

Directe bron van verwerving of overbrenging

Inhoud en structuur

Bereik en inhoud

Waardering, vernietiging en slectie

Aanvullingen

Ordeningstelsel

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

vrij te raadplegen

Voorwaarden voor reproductie

vrij te reproduceren mits bronvermelding, enkel fotografische reproductie

Taal van het materiaal

Schrift van het materiaal

Taal en schrift aantekeningen

Fysieke eigenschappen en technische eisen

Toegangen

Verwante materialen

Bestaan en verblifplaats van originelen

Bestaan en verblijfplaats van kopieën

Related units of description

Related descriptions

Notitie Publicaties

HASQUIN Hedwig e.a., Gemeenten in België, 1. Vlaanderen Brussel, 1980, blz. 93-94 (Berg).
KNAPEN Martinus e.a., Gedenkboek Nicolas en Jan Vrancken, Berg-Tongeren, Tongeren , 1967.
BAILLIEN Henry, De stad en de dorpen op de vooravond van de Franse bezetting, in Rapporten van de kantonkommissarissen (1797-1800), deel II, Hasselt, 1972, blz. 15-21.
DE SEYN Eugène, Dictionnaire historique et géographique des communes belges, Tome premier, Brussel, 1924, blz. 95.
GEUKENS Benoit, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren. Brussel, 1976, blz. 70-72.
ROCHUS J., De St. Servatiuskerk (?) te Berg bij Tongeren, in: Het Oude Land van Loon, jrg. II, 1947, blz. 121-132.

Aantekeningen

Alternative identifier(s)

Trefwoorden

Onderwerp trefwoord

Geografische trefwoorden

Naam ontsluitingsterm

Genre access points

Beschrijvingsbeheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Verwijdering van datering archiefvorming

Taal (talen)

Schrift(en)

Bronnen

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places