Collectie 05.02.01. - 05.02.01. Gemeente Berg 1797-1971

Inventaris gemeente Berg 1 Inventaris gemeente Berg 1 (1) Inventaris gemeente Berg 1 (2) Inventaris gemeente Berg 1 (3) Inventaris gemeente Berg 1 (4) Inventaris gemeente Berg 1 (5) Inventaris gemeente Berg 1 (6) Inventaris gemeente Berg 1 (7) Inventaris gemeente Berg 1 (8) Inventaris gemeente Berg 1 (9)
Resultaten 1 tot 10 van 52 Show all

Identificatie

Referentie code

BE SAT 05.02.-05.02.01.

Titel

05.02.01. Gemeente Berg 1797-1971

Datum(s)

  • 1797-1972 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Collectie

Omvang en medium

920 inventarisnummers

Context

Naam van de archiefvormer

Institutionele geschiedenis

archiefbewaarplaats

Geschiedenis van het archief

Berg is gelegen aan de steenweg Tongeren-Maastricht nabij de A13-autoweg op 3km van Tongeren en 6km van Millen. De hoogte is 126m aan de kerkdorpel.
De golvende bodem bestaat uit kleigrond die vermengd is met kalkaarde en zand.

NOOT : Gemeentesecretaris Willem Nicolaers bewaarde een deel van het gemeentearchief van Berg thuis, toen de Duitsers op 18 augustus 1914 zijn woning, gelegen op Maastrichtersteenweg 71, in brand staken. Door vonnis van 29 juni 1915 gelastte de Rechtbank van Eerste Aanleg haar griffier de aldaar neergelegd dubbels van de burgerlijke stand ten behoeve van de gemeente Berg woordelijk over te schrijven.
Wat betreft de periode voor 1797 maakte Berg deel uit van de zogenaamde stadsvrijheid Tongeren en is er wel veelvuldig archief bewaard gebleven.
Het kerkelijk archief onderging gelukkig niet hetzelfde lot en bleef wel grotendeels bewaard.

Directe bron van verwerving of overbrenging

Inhoud en structuur

Bereik en inhoud

Waardering, vernietiging en slectie

Aanvullingen

Ordeningstelsel

Voor het opmaken van de inventaris werd uitgegaan van het volgende schema om zoveel mogelijk aansluiting te bieden op het systeem zoals vermeld in de richtlijnen betreffende ordening en selectie, uitgevaardigd door het Algemeen Rijksarchief, en toegepast op het archief van de stad Tongeren voor de periode 1972-20… :

00 Algemeen
01 Bestuur
02 Organisatie en personeel
03 Beheer van het patrimonium
04 Financiën
05 Burgerlijke stand
06 Bevolking
07 Verkiezingen
08 Militaire zaken en oorlogen
09 Openbare orde en veiligheid
10 Milieubeheer
11 Openbare werken, openbare nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw
12 Onderwijs
13 Cultuur, sport en recreatie
14 Lokale economie
15 Sociale voorzieningen en arbeidsreglementering
16 Voogdij over het OCMW en rechtsvoorgangers
17 Betrekkingen met de erkende erediensten

We hebben gekozen voor de methode om een uniforme toegang te kunnen aanbieden voor de archieven van de deelgemeenten en ook om eventuele aanpassingen en toevoegingen te vergemakkelijken.
Afhankelijk van het soort document is gekozen voor een chronologische vermelding (aankopen, vergaderingen, …) of een alfabetische vermelding (bouwvergunningen, pensioenen, …).

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

vrij te raadplegen behalve de stukken van persoonlijke aard zoals personeelsdossiers, rechtszaken etc. Deze kunnen enkel geraadpleegd worden in het kader van historisch onderzoek

Voorwaarden voor reproductie

vrij te reproduceren mits bronvermelding, enkel fotografische reproductie

Taal van het materiaal

  • Nederlands

Schrift van het materiaal

Taal en schrift aantekeningen

Fysieke eigenschappen en technische eisen

Toegangen

Verwante materialen

Bestaan en verblifplaats van originelen

Bestaan en verblijfplaats van kopieën

Related units of description

Related descriptions

Aantekeningen

Alternative identifier(s)

Trefwoorden

Onderwerp trefwoord

Geografische trefwoorden

Naam ontsluitingsterm

Genre access points

Beschrijvingsbeheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Verwijdering van datering archiefvorming

Taal (talen)

Schrift(en)

Bronnen

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places