Collectie 05.02.04. - 05.02.04. Gemeente Haren 1972-1976

Inventaris gemeente Haren 1 Inventaris gemeente Haren 1 (1) Inventaris gemeente Haren 1 (2) Inventaris gemeente Haren 1 (3) Inventaris gemeente Haren 1 (4) Inventaris gemeente Haren 1 (5) Inventaris gemeente Haren 1 (6) Inventaris gemeente Haren 1 (7) Inventaris gemeente Haren 1 (8) Inventaris gemeente Haren 1 (9)
Resultaten 1 tot 10 van 24 Show all

Identificatie

Referentie code

BE SAT 05.02.-05.02.04.

Titel

05.02.04. Gemeente Haren 1972-1976

Datum(s)

  • 1946-1979 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Collectie

Omvang en medium

214 inventarisnummers

Context

Naam van de archiefvormer

Institutionele geschiedenis

archiefbewaarplaats

Geschiedenis van het archief

De fusiegemeente Haren omvatte tussen 1971 en 1976 Widooie, Haren, Piringen en Bommershoven.

Directe bron van verwerving of overbrenging

Inhoud en structuur

Bereik en inhoud

Waardering, vernietiging en slectie

Aanvullingen

Ordeningstelsel

Voor het opmaken van de inventaris werd uitgegaan van het volgende schema om zoveel mogelijk aansluiting te bieden op het systeem zoals vermeld in de richtlijnen betreffende ordening en selectie, uitgevaardigd door het Algemeen Rijksarchief, en toegepast op het archief van de stad Tongeren voor de periode 1972-20… :

00 Algemeen
01 Bestuur
02 Organisatie en personeel
03 Beheer van het patrimonium
04 Financiën
05 Burgerlijke stand
06 Bevolking
07 Verkiezingen
08 Militaire zaken en oorlogen
09 Openbare orde en veiligheid
10 Milieubeheer
11 Openbare werken, openbare nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw
12 Onderwijs
13 Cultuur, sport en recreatie
14 Lokale economie
15 Sociale voorzieningen en arbeidsreglementering
16 Voogdij over het OCMW en rechtsvoorgangers
17 Betrekkingen met de erkende erediensten

We hebben gekozen voor de methode om een uniforme toegang te kunnen aanbieden voor de archieven van de deelgemeenten en ook om eventuele aanpassingen en toevoegingen te vergemakkelijken.
Afhankelijk van het soort document is gekozen voor een chronologische vermelding (aankopen, vergaderingen, …) of een alfabetische vermelding (bouwvergunningen, pensioenen, …).

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

vrij te raadplegen, behalve stukken van persoonlijke aard zoals personeelsdossiers, veroordelingen, etc. Deze mogen enkel in het kader van historisch onderzoek geraadpleegd worden en met in acht neming van de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voorwaarden voor reproductie

vrij te reproduceren mits bronvermelding, enkel fotografische reproductie

Taal van het materiaal

  • Nederlands

Schrift van het materiaal

Taal en schrift aantekeningen

Fysieke eigenschappen en technische eisen

Toegangen

Verwante materialen

Bestaan en verblifplaats van originelen

Bestaan en verblijfplaats van kopieën

Related units of description

Related descriptions

Aantekeningen

Alternative identifier(s)

Trefwoorden

Onderwerp trefwoord

Geografische trefwoorden

Naam ontsluitingsterm

Genre access points

Beschrijvingsbeheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Verwijdering van datering archiefvorming

Taal (talen)

Schrift(en)

Bronnen

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Related subjects

Related people and organizations

Related genres