Reports

Marcualdus, aartsdiaken en proost van Tongeren, hecht zijn goedkeuring aan een pachtcontract van zes en een halve bunder allodiaal goed te Hardeelingen, gesloten tussen het kapittel van Tongeren en Lambertus Lamp de Werm., 1240

There are no relevant reports for this item